Romana


PRIMARIA COMUNEI DELENI
AGRICULTURA

    In acest sens marea majoritate a locuitorilor comunei Deleni, proprietari sau mostenitori ai acestora, sub directa indrumare a specialistilor Camerei Agricole si ANCA ce fiinteaza pe lina Primaria Deleni, i-si lucreaza terenurile agricole din extravilan organizati in structuri agricole asociative, infiintate si organizate in conditiile legii de specialistii agricoli de la fostul CAP Deleni.
    Pe raza comunei Deleni, in domeniul agriculturii i-si desfasoara activitatea cu profil agricol si SC Deleni, care in urma desprinderii prin divizare din SC. Cotnari SA, s-a constituit in societate pe actiuni in conditiile Legii nr. 31/1990, societate comerciala condusa de ing. Ciovirta Anghelache.
   
Functie de cele prezentate mai sus, suprafetele de teren inregistrate in evidentele cadastarale la 30.01.1990 (1268 ha) si administrate de fosta ferma de ovine nr. 10 a IAS Cotnari, in momentul de fata pe baza aplicarii prevederilor legilor de fond funciar, au trecut in marea lor majoritate la fostii proprietari sau mostenitorii acestora sau la ADS. Astfel SC Deleni, presteaza servicii in agricultura pentru cetatenii din comuna Deleni si din alte localitati pe baza contractelor de arenda incheiate cu acestia sau pe baza de contract de concesionare incheiate cu ADS, SC Deleni nefiind proprietarul nici a unei suprafete de teren agricol.
    O ramura dezvoltata a agriculturii din comuna Deleni, o reprezinta pomicultura, ramura in care o parte a cetatenilor din comuna Deleni, proprietari sau nu, lucreaza pentru a-si asigura veniturile relativ suficiente traiului.
    Aceasta ramura a agriculturii locale este reprezentativa prin cele 56 ha livada care au mai ramas din totalul de 165 ha de la fostul CAP, in urma aplicarii prevederilor Legilor de fond funciar si preluare in domeniul privat al Consiliului Local diminuindu-se considerabil aceasta suprafata. In momentul de fata verigile tehnologice aceste culturi sunt asigurate prin grija ing. Nita Elena de la SA Hodefin Deleni. De asemenei pomicultura reprezentativa din punct de vedere tehnologic se regaseste si in cadrul celor doua ferme ale SCDP Iasi, ce fiinteaza pe raza comunei Deleni, respectiv ferma nr. 1 Velnita condusa de ing. Zanoschi Ioan si Ferma nr. 2 Maxut.
    Aceste 2 ferme ale Statiunii de Cercetare si Productie Pomicola Iasi, situate pe raza comunei Deleni, totalizau in anul 1991, pana la aparitia Legii 18/1991, o suprafata totala de 433 ha din care 337 ha livada. Pentru satisfacerea exigentelor impuse de aplicarea in conditii optime a prevederilor legilor fondului funciar, autoritatile administratiei publice locale, au facut demersuri insistente la Prefectura (CJFF) si Guvern, demersuri care in final si-au gasit rezolvarea prin emiterea de catre Guvernul Romaniei a HGR 1711/10.2004 privind  trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat, al comunei Deleni, respectiv al CLFF a suprafetei totale de teren agricol si neagricol de 198.9327 ha, de la SCDP Iasi, aceste suprafete permitind autoritatilor locale, CLFF sa satisfaca cerintele locuitorilor comunei Deleni privind:
  • vechile amplasamente,
  • rezolvarea problemelor actionarilor,
  • reintregirea fostelor islazuri.
    Pe raza comunei Deleni, cetatenii lucreaza terenul proprietate personala si constituiti in asociatii familiale sau in mod particular, insa in numar mic pe suprafete restrinse dispuse izolat si la distante mai mari de solele compacte ce fac obiectul asociatiilor agricole constituite.
    Zootehnia si piscicultura din comuna Deleni, sunt reprezentate in momentul de fata de o zootehnie exclusiv privata, ce se regaseste in gospodariile populatiei, fostul AEI Deleni, dupa anul 1991 fiind supus actiunii de lichidare precum fostul CAP. De asemeni si cresterea ovinelor pentru productia de lina de la ferma nr. 10 a IAS Cotnari, este intr-un regres total nemaireprezentind o unitate etalon in domeniu pentru comuna, judet sau tara.
    Activitatea de piscicultura, este prezenta pe raza comunei Deleni, datorita celor 158 ha total din care 153 ha luciu de apa aflate in administrarea SC Pescaris Iasi (fosta IAS Piscicola). Activitate de piscicultura  se desfasoara si pe cele 2 iazuri Leahu si Mitoc (in suprafata totala de 38.71 ha), proprietate din domeniul public al comunei Deleni, inchiriate  in conditiile legii pentru activitate cu specific piscicol.
    O alta ramura indespensabila a agriculturii din comuna noastra  o reprezinta si lucrarile agricole mecanice, care pana la un moment dat erau executate de SMA Hirlau, cu sectiile sale organizate pe localitati, insa dupa privatizarea acesteia prin metoda MEBO, conducatorul acestei institutii cu profil agricol s-a axat pe domenii de activitate total diferite agriculturii cum ar fii productia de bere si comert, utilajele agricole, activitatea specifica in genere devenind in momentul actual practic inexistenta. Totusi lucrari mecanice se executa insa cu utilajele agricole din dotarea asociatiilor agricole, ale SC Deleni si cele ce apartin persoanelor private autorizate si neautorizate pentru a efectua aceste activitati.
    Pentru activitatile agricole ce se desfasoara in comuna noastra, se fac eforturi considerabile din partea specialistului ANCA - ing. Plesca Maria de a implementa programe de dezvoltare a agriculturii locale/rurale cu fonduri externe. Pentru inceput actiunea aceasta este timida dar in cel mai scurt timp sunt sanse sigure ca locuitorii comunei Deleni sa uzeze din ce in ce mai mult de aceasta facilitate acordata de statele membre ale UE, avandu-se in vedere traseul precis si ireversibil pe care s-a incadra Guvernul Romaniei pentru integrarea tarii noastre in marea familie Europeana.


Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC