Romana


PRIMARIA COMUNEI DELENI
CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Deleni are urmatoarea componenta:
 • Primar: Prigoreanu Dumitru - PNL
 • Viceprimar: Gaina Ionel - PD-L
 • Consilieri:
  • Adrian Neculai - PSD
  • Busuioc Saveta - PNL
  • Cibotariu Mihai - PC
  • Creanga Victor - PNL
  • Furtuna Gheorghe - PSD
  • Gaina Ionel - PD-L
  • Huc Dinu - PNL
  • Loghin Constantin - PNL
  • Piriala Ciprian Andrei - PD-L
  • Prigoreanu Constantin - PNL
  • Rionesei Constantin - PIN
  • Sauciuc Ioan - PD-L
  • Sava Corneliu Constantin - PSD
  • Scirtu Maria - PNL
  • Salaru Viorica - PSD
  • Tican Vasile - PSD
  • Voicu Ioan - PNL


Fisiere:

» 2008
» HCL Nr. 1/2008 Privind bugetul local al comunei Deleni pentru anul 2008
» HCL Nr. 2/2008 Privind aprobarea reportarii in fondul de rulment a unor sume necheltuite in anul 2007
» HCL Nr. 3/2008 Privind aprobarea organigramei, statelor de functii si de personal ale salariatilor din aparatul de specialitate al Primariei Deleni
» HCL Nr. 4/2008 Privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local Deleni nr. 127/2007 privind taxele locale speciale 2008
» HCL Nr. 5/2008 Privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice
» HCL Nr. 6/2008 Privind aprobarea incheierii unui protocol cu Consiliul Local al orasului Hirlau
» HCL Nr. 7/2008 Privind aprobarea darii in administrare a unei suprafete de teren din patrimoniul Consiliului Local Deleni
» HCL Nr. 8/2008 Privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate
» HCL Nr. 9/2008 Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate
» HCL Nr. 10/2008 Privind apriobarea unei documentatii de atribuire contract de lucrari
» HCL Nr. 11/2008 Privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate
» HCL Nr. 17/2008 Privind aprobarea participarii Consiliului Local Deleni, ca actionar in cadrul SC Gaz Nord Est SA
» HCL Nr. 17/2008 Privind aprobarea participarii Consiliului Local Deleni, ca actionar in cadrul SC Gaz Nord Est SA
» HCL Nr. 12/2008 Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate
» HCL Nr. 13/2008 Privind aproibarea inregistrarii in patrimoniul Consiliului Local Deleni a unui bun imobil
» HCL Nr. 14/2008 Privind aprobarea reactualizarii programului de realizare a unor lucrari de interes local
» HCL Nr. 15/2008 Privind aprobarea modificarii si completarii unei Hotarari a Consiliului Local Deleni
» HCL Nr. 16/2008 Privind aprobarea modificarii unie documentatii de atribuire
» HCL Nr. 17/2008 Privind aprobarea participarii Consiliului Local Deleni, ca actionar in cadrul SC Gaz Nord Est SA
» HCL Nr. 18/2008 Privind aprobarea reactualizarii unui studiu de fezabilitate
» HCL Nr. 19/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice aferente investitiilor publice
» HCL Nr. 20/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice aferenta investitiilor publice
» HCL Nr. 21/2008 Privind aprobarea defrisarii unui teren din patrimoniul Consiliului Local Deleni
» HCL Nr. 22/2008 Privind aprobarea asocierii comunei Deleni, prin consiliul Local Deleni cu o persoana juridica romana
» HCL Nr. 24/2008 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2007
» HCL Nr. 25/2008 Privind aprobarea radierii unor debite
» HCL Nr. 26/2008 Privind aprobarea modului de organizare a pasunatului si taxele de pasunat pe anul 2008
» HCL Nr. 27/2008 Privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate
» HCL Nr. 29/2008 Privind aprobarea unui studiu de oportunitate si concesionarea unei suprafete de teren
» HCL nr. 31/2008 Privind aprobarea extinderii sistemului de alimentare cu apa
» HCL Nr. 32/2008 Privind actualizarea unui studiu de fezabilitate
» HCL Nr. 23/2007 Privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Deleni
» HCL Nr. 33/2008 Privind declararea vacanta a unui post de consilier
» HCL Nr. 36/2007 Privind sistarea extractiei de piatra
» HCL Nr. 37/2008 Privind aprobarea participarii comunei Deleni la constituirea SC Apa Vital SA
» HCL Nr. 38/2008 Privind aprobarea instituirii unei taxe speciale
» HCL Nr. 39/2008 Privind aprobarea instituirii unor taxe locale speciale
» HCL Nr. 40/2008 Privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Deleni, nr. 2/31.01.2008
» HCL Nr. 41/2008 Privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local Deleni, nr. 94/2007
» HCL Nr. 42/2008 Privind aprobarea graficului de sedinte al C. L. Deleni pe trim. II-2008
» HCL Nr. 42/2008 Privind aprobarea graficului de sedinte al C. L. Deleni pe trim. II-2008
» HCL Nr. 42/2008 Privind aprobarea graficului de sedinte al C. L. Deleni pe trim. II-2008
» HCL Nr. 43/2008 Privind aprobare fond naveta
» HCL Nr. 44/2008 Privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli
» HCL Nr. 45/2008 Privind aprobarea infiintarii unui post suplimentar de sofer in aparatul de specialitate al primarului
» HCL Nr. 46/2008 Privind adoptarea unor puncte obligatorii in vederea realizarii unor obiective
» HCL Nr. 48/2008 Privind adoptarea unor masuri organizatorice la desfasurarea alegerilor locale
» HCL Nr. 49/2008 Privind actualizarea masurilor de gospodarire si infrumusetare a comunei Deleni
» HCL Nr. 51/2008 Privind aprobarea unui studiu de oportunitate si concesionarea unor imobile proprietate publica
» HCL Nr. 52/2008 Privind aprobarea completarii HCL Deleni Nr. 84/2007
» HCL Nr. 57/2008 Privind aprobarea masei impozabile - 2008
» HCL Nr. 58/2008 Privind refuzul incheierii unui act aditional la un contract de lucrari
» HCL Nr. 60/2008 Privind aprobarea clasificarii unui drum satesc
» HCL Nr. 61/2008 Privind aliminarea unui acord de principiu in vederea realizarii unui parc eolian pe raza comunei Deleni
» HCL Nr. 62/2008 Privind aprobarea infiintarii unui post in aparatul de specialitate al primarului
» HCL Nr. 63/2008 Privind aprobarea intocmirii unui proiect
» HCL Nr. 64/2008 Privind acordarea unui aviz consultativ de numire in functie
» HCL Nr. 65/2008 Privind aprobarea intocmirii unui proiect
» HCL Nr. 66/2008 Privind aprobarea incheierii unui contract de furnizare apa potablila
» HCL Nr. 67/2008 Privind infiintarea unei asociatii
» HCL Nr. 68/2008 Privind aprobarea inchirierii unor suprafete de teren
» HCL Nr. 5/2008 Privind alegerea viceprimarului comunei Deleni
» HCL Nr. 12/2008 Privind dobandirea prin achizitie publica a dreptului de proprietate publica asupra unui imobil
» HCL nr. 15/2008 Privind aprobarea fondului de naveta
» HCL Nr. 16/2008 Privind aprobarea Planului de Aparare specific cutremurelor si alunecarilor de teren
» HCL Nr. 17/2008 Privind aprobarea unor documentatii de concesionare
» HCL Nr. 18/2008 Privind aprobarea unor documentatii de concesionare
» HCL Nr. 19/2008 Privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de iluminat
» HCL Nr. 20/2008 Privind aprobarea documentatiei de atribuire
» HCL Nr. 21/2008 Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unor imobile
» HCL Nr. 22/2008 Privind aprobarea listei cu spatiile unde functioneaza cabinete medicale
» HCL Nr. 23/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice
» HCL Nr. 24/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice
» HCL Nr. 25/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice
» HCL Nr. 26/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice
» HCL Nr. 27/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice
» HCL Nr. 28/2008 Privind aprobarea prelungirii unor contracte de comodat
» HCL Nr. 29/2008 Privind desemnarea unor membrii ai consiliului local Deleni, in comisiile care se vor constitui pentru vanzarea spatiilor medicale
» HCL Nr. 30/2008 Privind aprobarea unei documentatii tehnico-economice
» HCL Nr. 31/2008 Privind desemnarea unor membrii ai CL Deleni, in Comisiile de Administratie ale scolilor
» HCL Nr. 32/2008 Privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar
» HCL Nr. 34/2008 Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate
» HCL Nr. 35/2008 Privind aprobarea cofinantarii unui proiect pentru construirea unei baze sportive
» HCL Nr. 36/2008 Privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli
» HCL Nr. 37/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice
» HCL Nr. 38/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice
» HCL nr. 39/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice
» HCL nr. 40/2008 Privind aprobarea concesionarii unor suprafete de teren inregistrate inpatrimoniul comunei Deleni
» HCL nr. 41/2008 Privind aprobarea vanzarii unor suprafete de teren aferente constructiilor ridicate
» HCL nr. 42/2008 Privind aprobarea organizarii "Sarbatorii comunei Deleni"
» HCL nr. 43/2008 Privind instituirea taxei locale speciale
» HCL nr. 44/2008 Privind aprobarea modificarii unor hotarari
» HCL nr. 45/2008 Privind aprobarea unui studiu de fezabilitate
» HCL nr. 46/2008 Privind aprobarea cofinantarii unui proiect
» HCL Nr. 47/2008 Privind necesitatea, oportunitatea si justificarea implemantarii Proiectului de investitii "Realizarea de spatii verzi, prin construire de parcuri noi, in comuna Deleni, judetul Iasi"
» HCL Nr. 48/2008 Privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar
» HCL Nr. 50/2008 Privind aprobarea modoficarii Hotararii CL Deleni Nr. 1/2008
» HCL Nr. 51/2008 Privind aprobarea modoficarii HCL Nr. 2/2008
» HCL Nr. 52/2008 Privind aprobarea modificarii HCL Nr. 53/2002
» HCL Nr. 53/2008 Privind aprobarea completarii HCL Nr. 22/2008
» HCL Nr. 54/2008 Privind aprobarea completarii HCL Nr. 28/2008
» HCL Nr. 55/2008 Privind aprobarea completarii HCL Nr. 14/2008
» HCL nr. 56/2008 Privind aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local Deleni pe trim IV - 2008
» HCL Nr. 57/2008 Privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate
» HCL Nr. 58/2008 Privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnico-economice
» HCL nr. 59/2008 Privind aprobarea asocierii comunei Deleni cu persoane juridice interesate sa infiinteze in conditiile legii "Parc Eolian" Pe raza comunei Deleni
» HCL Nr. 60/2008 Privind aprobarea modificarii HCL Nr. 8/2004
» HCL Nr. 61/2008 Privind aprobarea modificarii HCL Nr. 1/2008
» 2007
» 2006

Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC